systemstrategerna.se

Verksamhetsutveckling i digitaliseringens tidevarv

Vi hjälper er hela vägen på digitaliseringsresan – från att fatta värdeskapande strategiska beslut, till implementation av lösningar och livscykelhantering. Vi är kort sagt experter på att skapa värde. Tillsammans med vår partner Gateway Technolabs kortar vi ledtiderna för implementation av digitala lösningar.

Läs mer

GDPR

Den 25 Maj 2018 träder GDPR, eller ”ersättaren av PUL”, i kraft. GDPR kommer att påverka alla som hanterar personuppgifter. Grundbulten i GDPR är att företaget inte äger personuppgifter utan lånar dessa av individerna. Alla företag behöver åtminstone göra en analys för att fastställa GAP:et, vidta åtgärder (eg. förändringar) och därigenom kunna uppfylla kraven enligt GDPR. Vi hjälper er med detta – från analys till förändringsarbete! Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Värdebaserad kvalitetssäkring

Systemstrategerna har definierat ett koncept för att säkerställa att rätt IT-stöd tillhandahålls till rätt kostnad och kvalitet samt med anpassad risk. Vi kallar det “värdebaserad kvalitetssäkring”. Vi tillhandahåller vår kompetens eller våra tjänster som rådgivande konsulter eller via fördefinierad tjänst. Vi hjälper dig på hela resan från kravställning och nyttokalkylering till test, implementation och efterkalkyl (eg. löpande kvalitetssäkring under hela livscykeln). Våra konsulter är REQB- och ISTQB-certifierade.

Läs mer

Systemutveckling

Systemstrategerna erbjuder tillsammans med GTL (Gateway TechnoLabs) högkvalitativa lösningar inom systemutveckling och förvaltning. För att uppnå bästa effektivitet och kvalitet arbetar vi med projektledning, kravhantering, förändringsledning och funktionell förvaltning så nära beställare/mottagare som möjligt, dvs lokalt. Vi har till vår hjälp tillgång till Systemstrategernas och GTL:s samlade pool av erfarenheter som innehåller flera tusen genomförda projekt med nöjda kunder i Sverige, norden och globalt.

Läs mer

Fordonsbranschen

Fordonsbranschen står inför stora förändringar. Systemstrategerna har lång erfarenhet av att definera och implementera integrerade systemlösningar. Våra konsulter är ackrediterade och har lång erfarenhet från fordons- och maskinindustri. Detta i kombination med en partnerportfölj av modulära lösningar för försäljning och eftermarknad gör att Systemstrategerna är redo att erbjuda tjänster och lösningar som ger hög affärsnytta och adderar värde.

Läs mer

”Systemstrategerna har varit till stor hjälp för att effektivisera och förbättra vår verksamhet inom områdena förvaltning, kvalitetssäkring och behörighetsadministration”

– Thomas Ronnhammar, IT-chef, Skanova

Systemförvaltning

Vår kompetens inom systemförvaltning sträcker sig över de flesta områden som ingår i systemförvaltning. Vi är kunniga inom förvaltningsetableringar, nuläges- och målbildsanalyser, etablera förvaltningsmodeller alternativt att arbeta i en linjefunktion som förvaltningsledare. Vi är metodoberoende och har djup kompetens inom såväl etablerade metoder, modeller och egenutvecklade dito.

Läs mer

Projektledning

Projekt är till för att uppnå någon typ av nyttoeffekt. För att åstadkomma det behövs i regel konstruktion eller anpassningar av IT- system. Vi har vår bas inom IT-området, men vi har en djup erfarenhet från att bedriva förändringsarbete med helhetsperspektiv. Vårt fokus ligger på nyttoeffekterna som projektet skall skapa. IT-systemet är bara ett verktyg!

Läs mer

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är ett stort och i många fall komplext område. Vi kan hjälpa dig med allt från kravhantering till testledning och test. Kvalitetssäkring är ett av våra kärnområden och för att säkerställa kvaliteten är våra konsulter REQB- och ISTQB-certifierade. Vi jobbar med ett koncept vi kallar för Värdebaserad kvalitetssäkring som skapar förutsättningar för att nå målet att bli både agil och stabil.

Läs mer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om värdebaserad kvalitetssäkring, systemutveckling eller behörighetsadministration?

Kontakta oss gärna!

Senaste från bloggen