Trender inom behörighetsadministration eller hur man bör administrera behörigheter varierar från företag till företag och även mellan olika system beroende på storlek och antalet användare.

Single Sig On

En nygammal trend är användning av verktyg för SSO (single sign on), dvs endast en inloggning med ett användarID och lösenord för användaren, sedan sköter SSO-verktyget automatiskt om inloggningarna i de system som användaren har behörigheter till.

Denna typ av verktyg effektiviserar för användare, beställare och behörighetsadministratörer samtidig som säkerheten kan ökas genom att administration av behörigheter sker i ett system.

Synkronisera information mellan system

Att registrera grundinformation i ett system, t.ex HR-systemet, och sedan synkronisera denna information med andra system är också en trend. Rätt förutsättningar ges till användaren för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. På så vis slipper man göra manuell registrering i alla system, det räcker med att mata in rätt grunduppgifter i ett system.

Självbetjänsningsportaler

Självbetjäningsportaler för behörigheter finns för både användare och beställare. För öppna externa webblösningar utan större krav på säkerhet så är det mesta automatiserat. För interna lösningar så behövs oftast manuell hantering för registrering och aktivering. En annan variant är att det går att registrera sig i öppet webbformulär, men aktiveringskod skickas till folkbokföringsadressen. När användaren registrerar aktiveringskoden så slutförs registreringen.

Kontentan är att det finns fortfarande många manuella rutiner som måste utföras, särskilt i större organisationer med stort antal användare och system.

Eftersom hantering av behörigheter i olika system är olika och de ändrar sig varefter systemet utvecklas så sker det ständigt förändringar.

Ju större organisation desto fler system, servrar, användare och annat att administrera, vilket i sin tur ställer högre krav på behörighetsadministrationen och dess förmåga att hålla ordning och reda!

Lästips

Vill du läsa mer kan jag rekommendera vår blogg post ”Behörighetesadministration missa inte det osynliga kostnaderna”. eller posten ”7 saker som har stor påverkan på behörighetsadministration”.