Under ett antal av mina uppdrag samt kontakter med kollegor och kunder, har jag stött på en mentalitet av att se agila metoder som ett sätt att slippa göra mycket av det man anser vara tråkigt eller svårt. Jag skall samtidigt vara ärlig och erkänna att jag också i vissa lägen sett på agila metoder på samma sätt. Men så är inte längre fallet.

Smidigare beställningar och utförande av både utveckling och drift. Flexibilitet, lite eller till och med ingen dokumentation och organisatoriskt samförstånd. Det låter ju helt toppen och där man får det att fungera är det oftast toppen.

Men, i verkligheten blir det sälla så. Det som vanligtvis händer är att allt bedrivs, vanligtvis, ad hoc istället. Det lite paradoxala är att det som oftast behövs, för att kunna vara agil, är stabil struktur.

Men för att börja från början…

”Manifestet för agil systemutveckling” ser ut på följande sätt:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
Anpassning till förändring framför att följa en plan

Man är dessutom väldigt noggrann med att påvisa att det finns värde i punkterna till höger men att man värdesätter de till vänster mer.

Alla de olika delarna som nämns i manifestet tillför värde. Om organisationen inte tar sig tid att förstå vägen till värdeskapande kommer de stora vinningarna av det agila att gå förlorade. Man bör t.ex. veta vilken nivå av dokumentation som skall genereras för att uppnå spårbarhet, förvaltningsbarhet samt möjliggöra framtida utveckling. Saknas detta kommer med största sannolikhet stor ”waste” uppstå i form av ”kodarkeologi”, dyr förvaltning, dubbelarbete eller fel vid fortsatt utveckling.

Det kanske allra viktigaste är att förstå vilken nivå av struktur och agilitet som på bästa sätt hjälper organisationen leverera värde till kund.

Så vad är kopplingen till mina kunder och kollegor jag nämnde tidigare? Jo, i de flesta fall så befinner de sig i en miljö som har strukturella problem. Antingen har strukturen tagit övertag och stora resurser går åt till att föda byråkratin. Eller så saknas strukturerna helt och utveckling sker mer eller mindre kaotiskt. Inget av dessa tillstånd är särskilt lockande att försöka bedriva en effektiv verksamhet i. När de agila metoderna dyker upp är det många som ser en möjlighet att kassera det gamla och ta sig an ett bättre sätt. Jag ställer mig bakom deras ambitioner helhjärtat, men försöker alltid samtidigt få dem att förstå följande:

För att kunna agera agilt måste du vara lite fyrkantig. Att arbeta agilt är ingen ”quick-fix” på organisatoriska problem. Ordning & reda samt en förståelse för hur den, för kund, värdeskapande processen fungerar ger alltid bäst möjligheter för agila metoder att fungera. Det är också då de eftersökta effekterna uppstår.

Boka dig på vår inspirationsfrukost den 15 april 2015 och låt oss berätta mer om hur Värdebaserad kvalitetssäkring kan hjälpa er till större vinster och effektivare kvalitetsarbete.

Du kan också ladda ner vårt white paper om Värdebaserad kvalitetssäkring.