Dagens konsumenter förväntar sig att få korrekt information från sin bilhandlare. För att skaffa sig informationen vänder de sig till ett antal olika källor, online men även offline. Med dagens möjligheter att informera sig är kunderna mycket kunniga när de kliver över tröskeln till bilhallen (om de någonsin gör det). Det traditionella sättet att förlita sig på sin säljare för att få information och att studera fysisk media kommer snart att vara ett minne blott.

Kunderna är väldigt snabba att anamma det nya sättet att göra sina jämförelser och sedan fatta sitt beslut. Alla dessa nya möjligheter förändrar förutsättningarna för traditionell marknadsföring och för kundernas lojalitet. Genom att använda digitala kanaler kan biltillverkare och handlare skapa kraftfulla plattformar för att samverka med och informera sina kunder långt tidigare i beslutsprocessen.

5 framgångsrika strategier för att skapa en komplett kundupplevelse

 1. Ge snabba svar och respons på frågor
 2. Se till att ni har en enkel process för att handla
 3. Informera om erbjudandet i samtliga kanaler
 4. Ge relevant information om erbjudande och förslag baserat på intresse
 5. Säkra snabb kontakt och kommunikation med kunden på flera kanaler samtidigt

Bilhandlare måste arbeta på både sin digitala och fysiska närvaro. Kunden tar sitt första beslut baserat på information från nätet innan hen dyker upp i din bilhall. Oftast lyckas man inte uppfylla deras förväntningar. Det kan vara allt från engagemangsmodeller till kundservice som brister men ofta lyckas man inte göra kunden förtjust. Otroligt viktigt för att nå ända fram till förtjusta kunder är att optimera kontakten vid samtliga tillfällen. För att lyckas måste man använda den senaste tekniken och samtidigt bestämma vilka kanaler man skall finnas i.

Vad skall en bilhandlare göra för att få förtjusta kunder?

 • Gör det lilla extra!
 • Belöna på ett överraskande sätt
 • Uppmuntra positiv ”word-of-mouth”
 • Se till att finnas tillhands med info
 • Uttryck uppskattning för kundens lojalitet
 • Vänd utmaningar till framgångar
 • Ge kunden tydlig och transparent planering av service för att minska upplevd väntan

Vilken teknologi kan hjälpa handlare att förbättra kundupplevelsen?

Digitaliserade bilhandlare har kunskapen att samla hela erbjudandet på en enda plattform för att göra sig mer attraktiva i kundens ögon. De måste hursomhelst fundera ut vilken teknik som fungerar bäst för deras kunder, deras verksamhet och vad som skapar största möjliga framgång med givna resurser. För de som lyckas med att integrera sin multi-channel är belöningen stor.

Systemstrategerna tillsammans med Gateway erbjuder fokuserade och samlade tjänster för bilhandlare i syfte att öka tillväxt genom att optimera och effektivisera kundresan. Våra partnertjänster ger ytterligare styrka åt erbjudandet och stärker den potentiella tillväxten i er affär som återförsäljare.

Vill du vara med, kontakta oss gärna!

References: