Den moderna IT-beslutsfattaren har stora möjligheter men utmaningarna är betydande. Den 26 maj genomförde vi ett webbinar i syfte att stötta den moderna IT beslutsfattaren att ta hand om utmaningarna och skapa en ny väg framåt där IT blir en allt viktigare del för kundupplevelsen och bolagets utveckling.

Utifrån-och-in

Vi inledde med att prata om vikten av ett “utifrån-och-in”-perspektiv. Det bygger på att förbättra kundupplevelsen i alla kanaler och att kunden skall känna igen sig oavsett kanal som dom blir bemötta i. Utgående från kundens behov och intresse så involverar vi aktivt partners eller andra externa resurser för att skapa nya tjänster och förbättra kunderbjudandet.

Utifrån och in

På tekniskt plan handlar det om att skapa en flexibel arkitektur som i grunden gör det möjligt att integrera med andra för att flexibelt skapa nya tjänster snabbt. Ökade volymer data och parter, dvs tillgänglighet ställer t.ex. högre krav på säkerhet.

Plattformar och samarbeten som komplettarar värdekedjorna

När det gäller kundens upplevelse genom en livscykel gäller det att identifiera områden där det finns störst potential att skapa ett ökat eller unikt värde.

I vårt fall innebär det att vi tar hjälp av partners som på olika sätt erbjuder tjänster som gör det möjligt eller enklare att tillhandahålla det kunden behöver. Vi får en nöjdare kund och behöver inte uppfinna allt själva. Mycket av detta är inte nytt. Den stora skillnaden är att utvecklingen går otroligt snabbt på alla nivåer. “The-winner-takes-it-all”-effekten tilltar, dvs hastigheten i sig är kritisk.

Bimodal

Även om allt går mycket snabbare så måste vi samtidigt vårda våra befintliga kunder som använder våra befintliga produkter och tjänster. Dessa skall fungera och supporteras parallellt som nya lösningar utvecklas och levereras.

Bimodal resan

Bimodal IT handlar om att kunna arbeta i två lägen samtidigt – och ena sidan stabilt och förutsägbart, och andra sidan lättrörligt och snabbt. Detta ställer nya krav på såväl organisation, metoder och teknologier. Hjulet ovan illustrerar den tågordning som måste gälla om det ska finnas rätt förutsättningar att få bimodal IT att fungera. Vi berättade om två kund-case där vi tillämpat bimodal IT.

CIO:n klättrar uppåt i den digitala transformationen

Slutligen kan vi konstatera att moderna beslutsfattare hanterar allt mer IT-relaterade frågor och att CIO:n får en allt viktigare roll i affärsutvecklingen. Alla samverkar för att nå gemensamma mål och därmed bör IT mätas med samma måttstock som verksamheten.
Vill du ta del av hela vårt webbinar så finns det inspelat och kan laddas ner här. Vi kommer också att köra det i repris på svenska den 1 september.