About Eleonore Hammare

Eleonore har arbetat inom IT-området de senaste 15 åren med fokus på samverkan mellan IT och affärsverksamhet, IT-styrning, systemförvaltning, sourcing, projektledning och test. Under den tiden har hon samlat på sig mycket erfarenhet i sina olika roller, bl.a. som IT-projektledare och chef inom olika IT-organisationer. Hon har agerat både som beställare och köpare av IT-lösningar och varit den som ska leverera olika IT-funktioner. IT-styrning och kvalitetssäkring är alltid aktuellt men nu börjar fler och fler få upp ögonen för hur viktigt det är med test som en del i kvalitetssäkringen och att system är förvaltningsbara. En mycket stark drivkraft är att lyckas i samarbete, organisation och olika leveranser kopplade till IT. Oavsett om det handlar om sourcing, systemförvaltning, systemköp, IT- governance eller test. Det finns utmaningar inom alla områden och det är blandningen som hon tycker är riktigt kul.

Systemförvaltning i en liten ask

Jag hade förmånen att besöka NFI:s konferens om systemförvaltning den 11-12 mars. En intressant konferens med ett brett innehåll samlat under området Systemförvaltning. Under de två dagarna behandlades högaktuella ämnen som hur vi ska hantera den ökande mängden data i [...]

Systemförvaltning i en liten ask2018-01-10T17:02:27+02:00

Resultatet av vår undersökning kring systemförvaltning

Den 4 december pratade jag på NFI:s konferens om systemförvaltning och temat var "Systemförvaltning som politisk instans”. Under seminariet genomförde vi en undersökning bland åhörarna, ett antal frågor de skulle besvara på en webbsida vi lagt upp. Syftet var att [...]

Resultatet av vår undersökning kring systemförvaltning2018-01-10T17:02:28+02:00

Varför är systemförvaltning som en politisk instans?

Samspelet och politiken är delar av en organisation och som systemförvaltare eller förvaltningsledare är det lätt att ha motståndare. I många lägen är förvaltningsledaren den jobbiga typen som ställer krav och som ska se till att andra följer uppsatta processer. [...]

Varför är systemförvaltning som en politisk instans?2018-01-10T17:02:28+02:00

Vad är rätt förväntningar på förvaltningsledaren?

I en organisation finns det uttalade och outtalade förväntningar på varandra, precis som i alla delar av livet där det sker möten mellan människor. Att förväntningarna på en systemförvaltnings-organisation är tydliga, överenskomna och accepterade är en framgångsfaktor för att lyckas [...]

Vad är rätt förväntningar på förvaltningsledaren?2018-01-10T17:02:28+02:00

Säkerställ effektiv systemförvaltning med pm3, ITIL och Itm5

Det är populärt att diskutera och säkerställa att mobila enheter ska vara kompatibla överallt (populärt kallat Bring Your Own Device) och det är lika populärt med att leta efter och försöka hitta metoder som sägs fungera överallt. Man skulle kunna [...]

Säkerställ effektiv systemförvaltning med pm3, ITIL och Itm52014-02-17T14:49:09+02:00

Bli trädgårdsmästare i din egen kravträdgård

Undersökningar visar att en av de största anledningarna till att IT-projekt misslyckas är dålig kravhantering. Kravhantering är den process som ska leda till att ett IT-system uppfyller de behov som intressenterna har. Just därför är det viktigt att säkerställa att [...]

Bli trädgårdsmästare i din egen kravträdgård2014-02-17T14:50:15+02:00

Dieter för kravhantering?

5:2 dieter och LCHF i all ära, men när det gäller Kravhantering finns inga färdiga metoder för hur du ska gå tillväga. Här är det du själv som måste tänka ut den rätta vägen för just din organisation. Men med [...]

Dieter för kravhantering?2014-02-17T14:51:23+02:00

Kravställ dina IT-system strukturerat!

Funderar du på hur ni ska få till kravhanteringen i era IT-projekt? Behöver du inspiration och hjälp med strukturen för att kunna lägga upp kravarbetet? Då ska du ladda ner vårt white paper "Kravställ på ett metodiskt sätt" om hur [...]

Kravställ dina IT-system strukturerat!2018-01-10T17:02:29+02:00

Förflytta din testorganisation från turbulent till laminär

Utmaningarna inom test kan vara många. Det handlar ofta om att skapa tid till tester, att säkerställa miljöer, att få till testdata och inte minst att ha något klart att testa. Många företag som vi möter i vår dialog om [...]

Förflytta din testorganisation från turbulent till laminär2018-01-10T17:02:30+02:00