Behörighetsadministration

Under flera decennier har många företag byggt upp en flora av applikationer på många olika tekniska plattformar. Samtidigt har organisation (dvs roller och ansvar), arbetsprocesser och regelverk förändrats. Behörighetsadministration är ofta den gruppering som är satt att ärendehantera behörigheter för nyanställda, konsulter eller andra underleverantörer som skall tillgång till information ur våra IT-system.

Det finns stora vinster att hämta på att hantera denna process enklare, snabbare och säkrare. Det skall vara enkelt för den som beställer behörigheter – både för användaren och för chefen. Det skall gå snabbt att effektuera beställning av ny eller ändrad behörighet för att personen skall bli produktiv. Slutligen skall det vara säkert, dvs inget ärende blir liggande, eller att alla roller och behörigheter är analyserade, avstämda för alla processer användaren behöver access till.

Systemstrategerna har med hjälp av våra experter paketerat tjänster inom området. Vi kan till fast pris och fast tid genomföra analys (förstudie) där vi på basis av analysresultatet föreslår förbättringsåtgärder, plan för förbättringsprojekt och/eller transit till bättre rutiner, verktyg och ev. omorganisation. Självklart projektleder vi gärna förbättringsprojekt. Därefter överlämnas projektresultat till antingen era medarbetare eller så övertar vi ansvaret för behörighetsadministrationen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om värdebaserad kvalitetssäkring, systemutveckling eller behörighetsadministration?

Kontakta oss gärna!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande