Undersökningar visar att en av de största anledningarna till att IT-projekt misslyckas är dålig kravhantering.
Kravhantering är den process som ska leda till att ett IT-system uppfyller de behov som intressenterna har. Just därför är det viktigt att säkerställa att arbetet med krav sker så kvalitativt och effektivt som möjligt. Det handlar om att skapa en gynnsam miljö för dina krav. Så rätt krav i rätt mylla, gödsla och vattna – och skörda när kraven är mogna.

I vårt nya white paper ”Bli trädgårdsmästare i din kravträdgård” kan du få tips och vägledning om vikten att koppla krav till strategimål, att ha gemensamma och förankrade arbetssätt och hur prioritering kan ske.