Digitaliseringshetsen ökar och skapar ångest hos svenska företag kan vi läsa i en nyligen publicerad rapport från Swedish ICT Research (vi summerar den här!). I vanlig ordning rör sig utvecklingen snabbt framåt och förändrar såväl vår framtid som den praktiska vardag vi lever i idag. Ganska skönt tycker jag då att hitta en bok som tar ett mer tidlöst grepp på vad som krävs av en CIO/IT-chef eller egentligen av alla som har ett ansvar för att både se till att det som redan finns fortsätter fungera och samtidigt att röra sig framåt i snabb takt, dvs att vara både stabil och agil samtidigt!

The strategic CIO: Changing the dynamics of the business enterprise

Författaren Phil Weinzimer slår direkt fast att vägen till framgång går via följande fyra steg (fritt översatt):

  1. Stabilitet – se till att infrastruktur och befintlig applikationsportfölj fungerar
  2. Stödja verksamheten – utveckla, mät och följ upp IT på verksamhetens villkor
  3. Generera nytta – förstå verksamheten och prioritera affärsnytta
  4. Skapa nya affärsfördelar – bidra till affärsutveckling och innovation

De fyra stegen fungerar som en trappa, dvs man når inte nästa steg förrän man klarat av föregående. Det finns inga genvägar för långsiktig, uthållig framgång!

Författaren har intervjuat och studerat ett stort antal framgångsrika CIO:er i företrädelsevis stora globala och/eller amerikanska bolag. Boken ger en lång rad exempel på både hur och varför olika åtgärder hjälpte företagen.

Boken serverar många eviga sanningar om hur förtroende byggs och vilka fördelar som kan åstadkommas med hjälp av strukturerat och strategiskt ledningsarbete. Boken fokuserar med andra ord mer på lednings- och uppföljningsfrågor snarare än tekniktrender.

IT-avdelningar och/eller CIO:er – kommer de att finnas framöver?

Det som slår mig när jag läst boken är den utgår från att det finns en IT-samordnande roll (läs CIO eller IT-chef) även i framtidens företag. Det är ingen naturlag att CIO:er och IT-avdelningar kommer att hantera de uppgifter man gör idag eller ens att de finns kvar imorgon. Utvecklingen går mot att IT blir mer en alltmer integrerat i verksamheten. Ansvar för att helheter fungerar kommer alltid att behövas. Ökad komplexitet kan dock göra att organisationsscheman ritas om och ansvar omfördelas. Det finns ingen motsättning i författarens resonemang.  I det sista steget i utvecklingen som boken beskriver är företaget digitaliserat – dvs informationsteknologier är en del av verksamheten som bidrar till affärsutveckling och innovation.

Denna bok rekommenderas varmt om du vill få inspiration till strategiskt och strukturellt ledarskap oavsett om du arbetar med IT eller ej. Tror till och med att boken kan ge mer för dig som idag inte anser dig arbeta med digitalisering eller IT-relaterade frågor. Boken levererar också en hel del exempel på tillämpningar för olika verksamheter beträffande mål, mätning och uppföljning med tillhörande mallar. Dvs konkreta tips och råd för dig som är CIO eller IT-chef idag! Läs boken och bli den strategiske CIO:n!

Lars Simonsson