Kan GDPR leda till nya affärsmöjligheter?

Den 25 Maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen, även känd som GDPR, börja gälla. Detta för med sig att i stort sett alla företag och organisationer kommer behöva anpassa sig för att kunna efterleva den nya lagen. ”Kan GDPR hjälpa [...]

Kan GDPR leda till nya affärsmöjligheter?2018-05-22T10:39:24+02:00

GDPR – Hot eller möjlighet?

GDPR (General Data Protection Regulation) heter den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Den omfattar alla organisationer som verkar inom EU eller som behandlar personuppgifter om medborgare i EU. GDPR innebär en mängd nya eller förändrade [...]

GDPR – Hot eller möjlighet?2018-05-22T10:40:16+02:00