Bloggserie del 3: Kund och kundfokus

Samspel, förväntningar, feedback, stark kundrelation "Håll dina kunder nära, men dina konkurrenter ännu närmare" Vi måste ta reda på vad kunderna tycker, hur de upplever det vi har att erbjuda och vad de har för förbättringsförslag. För att göra detta [...]

Bloggserie del 3: Kund och kundfokus2018-01-10T17:02:26+02:00

Bloggserie del 2: Kvalitet – Vad är det?

Finns det någon bra definition? Finns det universalmått? Quality in a service or product is not what you put into it. It is what the client or customer gets out of it. -Peter Drucker Det finns mycket på temat och [...]

Bloggserie del 2: Kvalitet – Vad är det?2018-01-10T17:02:26+02:00

Bloggserie del 1: Kunden i fokus eller, vänta… Vem ÄR kunden?

Kvalitet med kundens ögon Vem jobbar du för? Vilka ÄR de egentligen? Vet du vad din kund vill? Ger kunden dig feedback? Är kvalitet samma sak för dig och kunden? "Get closer than ever to your customers. So close that [...]

Bloggserie del 1: Kunden i fokus eller, vänta… Vem ÄR kunden?2018-01-10T17:02:26+02:00

Låt oss introducera oss själva

Det finns en mängd IT-konsultbolag och det är inte alltid lätt att göra sitt val av konsulter inom IT-området. Så, för att ytterligare öppna upp och dela med oss av vad vi kan och visa vilka vi inom Systemstrategerna är, [...]

Låt oss introducera oss själva2014-04-29T15:20:53+02:00

Välkommen till en ny, hjälpande hemsida!

Vi har helt och hållet haft dig som besökare i åtanke när vi skapat vår nya hemsida som vi lanserar i dag. Nu blir det ännu mer tydligt vad vi kan hjälpa dig med och lättare att hitta den kunskap [...]

Välkommen till en ny, hjälpande hemsida!2014-02-27T09:22:11+02:00

Everyday things

Under min studietid var en av mina första och mest betydande kursböcker en bok skriven av Donald A. Norman med titeln The design of everyday things. Donald A. Norman är professor inom kognitionsvetenskap och har även varit ledare för Apple [...]

Everyday things2018-01-10T17:02:31+02:00

Nytt kundcase – Förvaltningsgenomlysning åt Skanova

Under perioden maj – september 2011 genomförde Systemstrategerna en förvaltningsgenomlysning åt Skanova. Med många IT-system och en slimmad organisation såg Skanovas IT-avdelning ett behov av att hitta ett mer enhetligt arbetssätt. Trettiofyra IT-system grupperades inom två funktionsområden och en livscykel-modell, gemensam [...]

Nytt kundcase – Förvaltningsgenomlysning åt Skanova2018-01-10T17:02:33+02:00