Glöm inte råtthuvudet och oxnacken

... Okej, eller vänta… va?! Råtthuvudet och oxnacken kan till en början låta som ett underligt sätt att arbeta med modernt processtänk. Men principen är lika sann idag som när den publicerades år 1645 i ”Go Rin no Sho”, eller [...]

Glöm inte råtthuvudet och oxnacken2018-01-10T17:02:22+02:00

Navigera rätt på den agila hinderbanan

Agila metoder är rätt och inne. Som vanligt när något är rätt och inne så utökas begreppen till att omfatta allt mer. Till sist riskerar det som var ursprunget att bli ett urvattnat och uttjatat modeord. Agila metoder har sitt [...]

Navigera rätt på den agila hinderbanan2018-01-10T17:02:27+02:00

Samarbete över organisationsgränser

Samarbete är viktigare än någonsin, såväl mellan människor, grupper och enheter inom den egna organisationen som mellan organisationer. När det gäller samarbete över organisationsgränser är det dock fler saker som inte bör negligeras. Som egentligen är fallet med all slags [...]

Samarbete över organisationsgränser2014-05-28T13:52:28+02:00

Projektledarens pussel

Projektledning eller Förändringsledning är centralt, affärskritiskt och har blivit allt viktigare med åren. Vad som definierar en bra projektledare varierar från tid till annan, mellan olika typer av projekt, organisationer och beställare. En sak är dock säker – kraven på [...]

Projektledarens pussel2018-01-10T17:02:27+02:00

Projektledning – då, nu och framöver

Fokus och förväntningar på IT-projekt har alltid varit höga även om få projekt infriat förväntningarna. Det finns studier som visar att mer än 75% av IT-projekten inte levererar förväntat resultat inom tids- och budgetramarna. Denna siffra har inte ändrats [...]

Projektledning – då, nu och framöver2018-01-10T17:02:27+02:00