Hur ser ansvaret för IT ut hos VW?

Frågan om vem som ansvarar för en IT-lösning har i mina ögon aktualiserats ordenligt i och med VW’s stora utmaningar som vi alla tagit del av i veckan som gick. Är det IT eller är det verksamheten och vem borde [...]

Hur ser ansvaret för IT ut hos VW?2018-01-10T17:02:24+02:00

Hur får man ordning på Cloud Management?

Cloud Management är mycket aktuellt just nu, flera företag är i startgroparna. Begreppet Cloud Management, "Molnförvaltning" som sådant, kan diskuteras både hit och dit. Molntjänster innebär att tjänster, verktyg och applikationer använder en plattform som ligger i ett "moln". Ett [...]

Hur får man ordning på Cloud Management?2015-02-20T05:45:24+02:00

Samarbete över organisationsgränser

Samarbete är viktigare än någonsin, såväl mellan människor, grupper och enheter inom den egna organisationen som mellan organisationer. När det gäller samarbete över organisationsgränser är det dock fler saker som inte bör negligeras. Som egentligen är fallet med all slags [...]

Samarbete över organisationsgränser2014-05-28T13:52:28+02:00

Systemförvaltning i en liten ask

Jag hade förmånen att besöka NFI:s konferens om systemförvaltning den 11-12 mars. En intressant konferens med ett brett innehåll samlat under området Systemförvaltning. Under de två dagarna behandlades högaktuella ämnen som hur vi ska hantera den ökande mängden data i [...]

Systemförvaltning i en liten ask2018-01-10T17:02:27+02:00

Resultatet av vår undersökning kring systemförvaltning

Den 4 december pratade jag på NFI:s konferens om systemförvaltning och temat var "Systemförvaltning som politisk instans”. Under seminariet genomförde vi en undersökning bland åhörarna, ett antal frågor de skulle besvara på en webbsida vi lagt upp. Syftet var att [...]

Resultatet av vår undersökning kring systemförvaltning2018-01-10T17:02:28+02:00

Varför är systemförvaltning som en politisk instans?

Samspelet och politiken är delar av en organisation och som systemförvaltare eller förvaltningsledare är det lätt att ha motståndare. I många lägen är förvaltningsledaren den jobbiga typen som ställer krav och som ska se till att andra följer uppsatta processer. [...]

Varför är systemförvaltning som en politisk instans?2018-01-10T17:02:28+02:00

Vad är rätt förväntningar på förvaltningsledaren?

I en organisation finns det uttalade och outtalade förväntningar på varandra, precis som i alla delar av livet där det sker möten mellan människor. Att förväntningarna på en systemförvaltnings-organisation är tydliga, överenskomna och accepterade är en framgångsfaktor för att lyckas [...]

Vad är rätt förväntningar på förvaltningsledaren?2018-01-10T17:02:28+02:00

Säkerställ effektiv systemförvaltning med pm3, ITIL och Itm5

Det är populärt att diskutera och säkerställa att mobila enheter ska vara kompatibla överallt (populärt kallat Bring Your Own Device) och det är lika populärt med att leta efter och försöka hitta metoder som sägs fungera överallt. Man skulle kunna [...]

Säkerställ effektiv systemförvaltning med pm3, ITIL och Itm52014-02-17T14:49:09+02:00