Kring IT-branschen snurrar det som vanligt många trender och termer. Ibland är det bara nya etiketter på något gammalt, ibland är det relevant och ibland är det till och med paradigmskiften. Om det var det senaste så får vi i regel inte veta det förrän i efterhand. Men det är sällan en enda faktor som utlöser en trend eller ett paradigmskifte, utan flera samverkande faktorer både inom och utanför IT-branschen.

Nu är det viss spinn på ord som Digitalization och Disruptive innovations. Globalt kända företag som Über och AirBnB visar på IT-företags ”nya” sprängkraft och att det går att utmana etablerade aktörer endast iklädd en ny affärsmodell och mjukvarutjänster i bagaget. 

Är det business as usual, eller?

Hur skall etablerade företag och CIO:er förhålla sig till detta? Har IT plötsligt blivit viktigare eller är det ”business as usual”?

Disruptive innovations och Digitalization är kanske inte så mycket nytt under himlen ur ett IT-perspektiv. IT-lösningar har alltid varit möjliggörare för att kunna konkurrera bättre och för att förbättra sitt erbjudande. Skillnaden idag är att utvecklingen går snabbare, lösningarna mer tillgängliga. Konkurrenterna blir därmed fler, snabbare, globalare – och kommer från nya håll. 

I exemplen ovan är det kanske inte heller själva IT-tekniken som gjort något jätteskutt, de är snarare exempel på affärsutveckling med hjälp av IT och smarta tillämpningar av delningsekonomi. I exemplet AirBnB för att kunna enkelt hyra ut annars tomma bostäder eller i Über-fallet för att sysselsätta bilar och förare som annars skulle vara sysslolösa.

För etablerade företag gäller att i takt med att IT-lösningarna blivit allt mer invävda i affärsprocesserna så blir man allt mer beroende av IT-lösningarna och därmed känsligare för störningar. Samtidigt så ökar kraven på innovation och högre förändringstakt.

Bimodal capabillity

Detta leder till behovet av något som Gartner kallar ”Bimodal capability”, dvs att vara både stabil och agil på samma gång. Man skall klara av att hantera löpande verksamhet på ett förutsägbart och stabilt sätt samtidigt som man skall klara av vara innovativ eller agil vilket i sig innebär ökade inslag av osäkerhet och risk. 

Finns det en motsättning i detta? Nja, kanske, men egentligen inte. En förutsättning för att vara agil är att det finns någon form av stabilt ramverk. Omvänt gäller att all utveckling och innovation innebär grader av ovisshet och risk. Det gäller, i vanlig ordning, att begränsa ovissheten eller risken utan att tappa för mycket fart.

För hela verksamheten inklusive IT innebär det en fördel att utveckla förmågan att ”experimentera i begränsad omfattning”. Att experimentera förutsätter också en acceptans för att misslyckas ibland. Men då gäller att:  

–       misslyckas fort 

–       misslyckas i liten skala och

–       snabbt lära sig av misstagen!

Och när experimenten lyckas – se till att snabbt skala upp fort! 

Kanske är det så enkelt – nu, liksom tidigare – att IT och verksamhet mår bäst av att arbeta och utvecklas tillsammans mot gemensamma mål och mätas med samma måttstock. 😉

Hur vi tänker kring mål och mätning pratar vi mer om i bland detta white paper.