Digitaliseringsanalys

Låt oss hjälpa dig att lägga grunden för digital framgång!

Marknaden och dess förutsättningar är i ständig förändring. En av de starkast drivande faktorerna är digitaliseringen som påverkar samtliga delar av verksamheten. Produkter, tjänster och lösningar erbjuds till marknaden på nya sätt, till nya kundgrupper och av nya aktörer och leverantörer.

Oavsett bransch är det avgörande att ha en tydlig strategi för sin digitalisering och utveckling. Men var skall man börja? Vad förväntar sig vår målgrupp eller våra kunder? Hur långt har våra konkurrenter kommit? Var befinner sig organisationen? Hur digitalt bevandrad och mogen är personalen och hur anpassade är processerna? Hur stärker man sitt kundperspektiv och driver kundarbete på ett mer effektivt sätt?

För att bättre kunna utvärdera organisationens digitala nuläge erbjuder vi på Systemstrategerna vår tjänst Digitaliseringsanalys. Med denna syftar vi till att hjälpa er förstå vart ni befinner er idag, svara på frågor såsom vilka kompetenser och roller som behövs i organisationen, och ge vägledning kring hur ni ska gå vidare för att lyckas på er digitala förändringsresa. Därigenom förbättras förutsättningarna för en digital strategi som passar verksamhetens mognad och kundernas förväntningar. På så sätt kan ni fortsätta addera värden i kedjan mellan era kunder och leverantörer.

Digitaliseringsanalysen består av två delar (tre med själva genomförandet):

  • Extern analys
  • Intern analys
  • Genomförande digitaliseringsstrategi
Digitaliseringsanalys

Extern analys

Vi inleder med extern analys där vår expertpanel analyserar er digitala närvaro och era digitala kontaktytor. Vi analyserar även era närmaste konkurrenter och jämför sedan hur ni ligger till. I slutrapporten presenteras slutsatserna tillsammans med eventuella åtgärdsförslag.

Intern analys

Digitaliseringsstrategin är en del av affärsstrategin. Hur strategin skall genomföras styrs av organisationens mognad, gapet mellan nuläge och målbild och det investeringsutrymme som finns på kort och lång sikt. I den interna analysen kartlägger vi gapet mellan mål och nuläge. Från detta identifieras, värderas och prioriteras åtgärder/aktiviteter. Vi genomför även en riskanalys och identifierar kritiska framgångsfaktorer. I slutrapporten presenteras ovanstående plus handlingsalternativ och beslutsrekommendation.

Fråga efter offert

Vi tar gärna ett möte om era behov och målsättningar. Ofta kan vi föreslå ett angreppssätt redan efter ett första möte. Innan mötet kan vi skicka en checklista för förberedelser.

Hör gärna av er!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande