Att fordonsbranschen idag står inför stora förändringar råder det ingen tvekan om. Försäljningskanaler ändras och byts ut och de beröringspunkter som kunden har med företagens erbjudande ser inte likadana ut idag som de gjorde för bara några år sedan. Från att i många fall ha varit beroende av återförsäljare och säljrepresentanter blir den digitala närvaron alltmer viktig, och företagets erbjudande bedöms enbart baserat på den digitala upplevelsen.

I personbilsbranschen finns exempel där antalet besök i butik i samband med köpbeslut har gått från 6 till 0,8 (!) på fem år. Detta visar att den digitala upplevelsen har långt större betydelse än tidigare, även när det gäller omfattande inköpsbeslut.

Bilbranschen står inför en digital revolution

Även omfattande köpbeslut sker idag digitalt

Från produkt till funktion: vad innebär det för organisationen? 

Flertalet tjänster, såsom att skicka och hämta paket, hyra eller dela på resurser, och att sälja outnyttjad kapacitet, har blivit enklare med hjälp av digitala lösningar. Att dessa tjänster i många fall säljs av nya branschaktörer beror troligtvis främst på att det är nya verktyg och kompetenser som gör detta möjligt.

Hur går man då tillväga när man ska gå från att sälja en produkt med tillhörande service till att erbjuda ett komplett funktionserbjudande med produktifierade funktioner?

Många inom branschen vittnar om behovet av strukturella förändringar inom företagen. I många fall krävs en organisatorisk genomlysning som säkerställer att kompetenser, befogenheter och ansvar hamnar rätt från början. Från ett kundperspektiv är detta avgörande för att skapa den trygghet som krävs för att välja att köpa en funktion istället för att ta ägarskap för en produkt, vilket historiskt sett har varit det naturliga sättet att hantera risker på.

Tvärfunktionalitet blir nödvändigt för framgång

Att gå från att erbjuda en funktion snarare än en produkt kräver också att man minimerar institutionalisering och istället tillåter arbetsformer som ligger utanför den formella strukturen, i syfte att främja kundfokus och effektivitet. Samtidigt, vilket kan kännas som en direkt motsats, krävs strukturerade och integrerade system för styrning av verksamhetens alla delar.

Passar organisationen inte den nya situationen?

Är din organisation rätt rustad?

Affärsmodellen för lyckad funktionsförsäljning kan också kräva att man breddar sitt fokus uppåt eller nedåt i värdekedjan. För många företag innebär det att den organiska kompetenstillväxten har svårt att hänga med, varför strategier såsom partnerskap och samarbeten, delad teknologi, och att utveckla nya nätverk och plattformar blir nödvändiga för att kunna anpassa och gå i mål med det digitala erbjudandet.

Missa inte att anmäla dig!

Den 12 oktober anordnar Systemstrategerna en aktivitet i samband med SLD2016, där vi ger dig och dina kollegor industrispecifika exempel på värdeskapande digitalisering inom fordonsbranschen.

Anmäl dig via formuläret på den här sidan

Digital Outlook för fordonsbranschen

Om oss

Systemstrategerna jobbar med värdeskapande digitaliseringsstrategi där nyttan defineras och mäts under hela resan. Vi har också en portfölj av redan utvecklade fungerande modulariserade lösningar som ger kortare ledtider till implementering och kan anpassas till era behov.

Kontakta oss:

www.systemstrategerna.se/fordonsbranschen/