Fordonsbranschen

Ge era kunder tillgång till hela erbjudandet, hela tiden, på halva tiden!

Era kunder förväntar sig att de kan förstå, och ta del av, allt ni har att erbjuda precis när och var de vill! Rätt strategi för anpassade och optimerade lösningar gör detta möjligt. Samtidigt får ni ökad tillgång till information för att leda verksamheten och ett starkare, tydligare varumärke.

Fordonsbranchen idag präglas av synnerligen snabba förändringar. Kundernas förväntan gällande tillgänglighet och snabbhet är på helt nya nivåer. Kunder upplever också nya krav på effektivitet som de vill att även deras leverantörer löser och möter.

En ytterligare utmaning är att många nutida framsteg och nya lösningar med reell kundnytta i fordonsbranchen sker inom it och relaterade tjänster vilket är en förändring mot tidigare produktdifferentiering. Samtidigt förändrar tredjepartserbjudande ibland affärmodellen och konkurrensbilden väldigt snabbt. IOT, UVP, AM, Omnichannel, REQB, SQEB,…. raden av begrepp är betydlig och ordet motor har en helt ny mening.

Kundportaler: Läs mer
Verkstadsstyrning: Läs mer

Funderingar kring produkters innehåll och förpackning, tjänsters utformning, tillgängligheten för kunderna, återföräljares förmåga, hur man skapar tillväxt samt hur kunders medvetande och uppfattning om er verksamhet kan förbättras, är säkert något du i ledande ställning lever med dagligen.I denna verklighet gäller det att hitta rätt leverantorer och partners för att utnyttja möjligheterna som den nya tekniken skapar. Omvänt, om man inte når ända fram i sina ansträngningar att förbättra finns risken att man får ökad administration, förvaltning och reducerad nytta för kunden.

Systemstrategerna har lång erfarenhet av att definera och implementera integrerade systemlösningar. Vi har också erfarenhet av och förståelse för det faktum att hög integration är en förutsättning för faktisk nytta och förbättring.
Våra konsulter är ackrediterade och har lång erfarenhet från fordons- och maskinindustri.
Detta i kombination med en partnerportfölj av modulära lösningar för försäljning och eftermarknad gör att Systemstrategerna är redo att erbjuda tjänster och lösningar som ger hög affärsnytta och adderar värde.

Vårt strategiska erbjudande

  • IT Chef på beställning
  • Värdebaserad marknads- och eftermarknads-mappning inför metodförändringar
  • Affärsmodellsanalys enligt canvasmodellen

Systemstrategernas erfarenhet av att definiera verklig nytta med implementation av it stöd, alltid med slutanvändaren i fokus, tillsammans med kundorganisationens erfarenheter ger snabbt synergier och reella vinster. Systemstrategerna arbetar alltid enligt en överenskommen plan där mätbara resultat i varje steg styr kostnadsutfall och alla steg i processen.

Vårt lösningserbjudande

  • Kundportaler med långtgående funktionalitet för reservdelar och reparationer
  • System för helt integrerad styrning av verkstäder med resursplanering och ledningsinformation avseende beläggning samt utnyttjande
  • Kund och säljarportaler för begagnatförsäljning med hög funktionalitet
  • Digital Marknadsföring och lanseringsportaler
  • ODB-Dongle baserade system för behovsstyrd service och tjänster
  • Hyres och leasingportaler med helhetsfunktionalitet

Vi har tillgång till befintliga lösningar som redan används vilket ger flera fördelar. Tiden att anpassa kraftfulla existerande lösningar är kortare än att börja från ett blankt papper. Modularisering innebär att vi kan kombinera delar av lösningar för att få helt kundanpassade nyttoorienterade lösningar. Det ger också enklare transformering från nuläge till målbild.
Kontinuerliga förbättringar är möjligt att implementera på vägen.

Fråga efter offert

Vi tar gärna ett möte om era behov och målsättningar. Ofta kan vi föreslå ett angreppssätt redan efter ett första möte. Innan mötet kan vi skicka en checklista för förberedelser.

Hör gärna av er!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande