Ledningssystem för verkstäder

System för helt integrerad verkstadsstyrning 

Systemstrategerna erbjuder system för helt integrerad verkstadsstyrning med resursplanering och ledningsinformation avseende beläggning samt utnyttjande av olika typer av resurser.

Framgångsrik styrning av verkstäder kräver bra överblick och långsiktig planering. Både kortsiktiga kundbehov och trender i fakturering, effektivitet, beläggning måste kunna följas och analyseras. Först då kan du göra rätt insatser vad gäller inventarier, personal, vidareutbildning. Detta innebär att ett flexibelt kraftfullt ledningssystem anpassat för just din verksamhet är avgörande. Systemstrategerna och GTL kan erbjuda redan utvecklade modulära system som kan anpassas till just din verksamhet. Ett angreppssätt som främjar både nytta, effektivitet och kortar ledtiden till implementering.

Lösningarna erbjuder fullständig dynamik och det är möjligt att ändra och anpassa antalet steg och flöden.

Vi ser det som det optimala alternativet precis mellan att köpa ett standard system och att utveckla egna lösningar.

Vårt lösningserbjudande

  • Helhetslösning för att effektivisera och skapa största möjliga nytta med befintliga resurser.
  • Möjlighet att skapa kampanjer för att balansera nyttjande av resurser och förbättra beläggning av lågutnyttjade resurser.
  • Stor transparens som kan anpassas vid behov och en möjlighet att tagga resurser beroende på förmåga och kompetens.
  • Förbättrad processtyrning samt större kostnadskontroll.
  • Anpassbart till olika typer av tjänster, såsom service, reparation, däck, besiktning, m.m.

Fråga efter offert

Vi tar gärna ett möte om era behov och målsättningar. Ofta kan vi föreslå ett angreppssätt redan efter ett första möte. Innan mötet kan vi skicka en checklista för förberedelser.

Hör gärna av er!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande