Utmaningarna inom test kan vara många. Det handlar ofta om att skapa tid till tester, att säkerställa miljöer, att få till testdata och inte minst att ha något klart att testa.

Många företag som vi möter i vår dialog om test och utveckling av området uttrycker ett behov av att ha test samlat i någon typ av ”fabrik” eller funktion. Av erfarenhet vet vi att ett funktionstänk kan bli både mer kostnadseffektivt och ge högre kvalitet i kundens releaser.

I ett av våra uppdrag inom test har vi hjälpt kunden med att strukturera upp och koordinera testerna och på sätt alltid ha en bemannad funktion som kan kapa höga arbetstoppar. För kunden i det här fallet var utgångsläget att de var inne i en högexpansiv fas med omfattande utveckling och test. I perioder skedde testerna parallellt i systemintegrationsmiljö och acceptanstestmiljö för att hinna med att testa all utveckling. Detta krävde många testresurser och ett stort behov av struktur.

Kostnadseffektivitet var en viktig parameter för att kunden skulle välja att skapa testfunktionen. Genom att arbeta med en bemannad testfunktion som håller ihop helheten och testar enligt givna rutiner och processer fick vi en kostnadseffektiv och skalbar funktion. Det skapade en högre produktivitet och fokusering och gav utrymme för affärsverksamheten att lägga tid på andra aktiviteter.

Vill du läsa mer om test i våra White Papers kan du ladda ner dom från vår kunskapsbank genom att klicka här. Vill du läsa mer om fåra test tjänster kan du klicka här.

Eleonore Hammare
VD Systemstrategerna Förvaltning