Har du och ditt företag fortfarande Windows XP som operativsystem? Har du koll på att supporten för XP försvinner om ca åtta månader? Oavsett vilket så är det dags att fundera på och planera in uppgradering till Win 7.

Enligt en artikel publicerad på IDG uttalar sig Sean Bodmer, som är chefsforskare på Counter Tack att det bland annat är risk för stora säkerhetsutmaningar och det blir enkelt för hackare att få tag på användarnas data när supporten försvinner.

Funderar du fortfarande och är tveksam för att det känns jobbigt, dyrt och krångligt med en uppdatering? Det behöver det inte vara. Enligt vår erfarenhet från en mängd klientmigreringsprojekt där vi arbetat med allt från design av klientinfrastruktur och hantering av applikationsportföljer till planering och ledning av utrullningar så vet vi vilka strategier som fungerar och inte fungerar och hur arbetet bäst planeras, organiseras och prioriteras.

En nyckel till en framgångsrik uppgradering är att börja med en kartläggning av nuläget i form av de särskilda förutsättningar, omständigheter och krav som gäller inom den unika organisationen. Efter det gör vi en konkret plan tillsammans. En annan framgångsfaktor är kommunikation, förankring och struktur.