Cloud Management är mycket aktuellt just nu, flera företag är i startgroparna. Begreppet Cloud Management, ”Molnförvaltning” som sådant, kan diskuteras både hit och dit. Molntjänster innebär att tjänster, verktyg och applikationer använder en plattform som ligger i ett ”moln”. Ett moln är ett diffust begrepp i sammanhanget, eller hur? Ett stort svart hål känns det som för många. Ett moln kan ha olika omfattningar, t ex Google är en molntjänst som finns ”world wide”. Sen har vi moln i specifika länder och även företag har egna moln. Allt detta ger olika utmaningar kopplat till systemförvaltning.

Jag höll en dragning i höstas på systemförvaltningskonferensen Sundsvall 42 ”Förvaltning i det blå – Molntjänster”. Där berättade jag bl a om en genomlysning jag gjort hos en bolag om förvaltning av molntjänster. Där gjorde jag en  jämförelse om hur det skiljde eller liknade traditionell förvaltning av system och applikationer. Min slutsats är att det handlar mer om hur hanteringen av information och data i molntjänster görs. I slutet av presentationen blev det en spännande diskussion om hela begreppet informationssäkerhet. Det blev ett fokus på informationssäkerhetsfrågan vilket jag tycker är bra. En period diskuterades det om det inte borde finnas informationsägare och då i verksamheten. Det kan vara svårt för en förvaltning att avgöra hur viktig olika information och data är för företaget.

Jag har även genomfört en mindre diskussion hos Talentum i november. Där handlade diskussionen mer om att det inte var någon större skillnad i traditionell systemförvaltning jämfört med Cloud Management. En viss skillnad i förvaltning tycker jag vi kan se eller snarare ett annat fokus. Det handlar oftast inte så mycket om långa utvecklingscykler utan allt går mycket snabbare. Sen har det egentligen inte så mycket med Cloud i sig att göra, utan mer om att de plattformar som används då man nyttjar molntjänster. Det är nya verktyg som många gånger ger andra förutsättningar för snabbare utveckling. Det är givetvis en utmaning för en förvaltningsorganisation, om än en positiv sådan! Båda dessa frågorna är klart relevanta för Cloud Management och mycket intressanta!