För ett par år sedan, fick jag möjlighet att vara med på en omfattande arbetsplatsmigrerings som omfattade mer än 20 000 klienter. Kunden skulle migrera sina arbetsplatsklienter från Windows XP till Windows 7 i 17 olika länder. Uppgiften att migrera var stor, både avseende budget och bemanning.

Arbetet bedrevs som ett program omfattande ett flertal projekt och delprojekt som hade till uppgift ta fram den nya tekniska plattformen, skapa anvisningar, planera och genomföra utbildningar och sista men inte minst se till alla applikationerna (ca 2 000 st) paketerades och testades med framgång.

Vår uppgift i arbetet var att  säkerställa att applikationerna i klienterna skulle vara testade, konfigurerade  och förberedda så att slutanvändarna själva kunde utföra den sista (personliga) konfigureringen av arbetsplatsklienten. Vi hade dagliga möten med syfte att stämma av status och progress med möjlighet att rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.

Vad gäller applikationerna

  • Systemägare kontaktades och informerades om projektet och vad det skulle innebära
  • Applikationer paketerades och installerades i en testmiljö
  • Funktionstest av applikationerna genomfördes och resultaten dokumenterades i ett testprotokoll

Vad gäller arbetsplatsen

  • Nätkapacitet verifierades så att inga störningar uppstod under migreringsperioden (som varade över 1 år).
  • Ett antal intelligenta script skapades för att backa och återställa data som lagrades på klienten.
  • Migreringsscript testades så att användarna skulle kunna starta migreringen.
  • Migreringen, d.v.s. boota datorn med den nya operativsystemet, backa och återställa alla arbetsdokument och se till applikationerna installerades på datorn med automatik.

Nu med lite distans till det hela kan jag med säkerhet säga att det som möjliggjorde hela var att prioritera testerna från början.

Att införa test effektivt i en organisation är många gånger nyckeln till framgång. Vi har i detta white paper samlat lite av vår kunskap och erfarenheter inom det området.

Ergin Özdemir