Jag träffar varje vecka CIO:er och IT-chefer med för många bollar i luften. Många av bollarna är dessutom nya. IT-Chef är idag en av bolagens nyckelroller och också en roll som förändrats mest på senare år.

De bakomliggande faktorerna till denna utveckling är många. Omvärlden förändras allt snabbare, teknikutvecklingen skenar och de interna kraven på IT-lösningar ökar stadigt.

Vi kan nog slå fast att dagens moderna IT-chef skall kunna ha många bollar i luften. Men hur många? Vad skall de innehålla? Och hur lång livslängd har de? Hur skall en CIO prioritera mellan dessa och vilka kan de bli av med?

I botten ligger de traditionella uppgifterna, t.ex. att IT skall:

  •      stödja affärs- och verksamhetsutvecklingen, kort- och långsiktigt
  •      bevaka teknikens framkant och proaktivt introducera nya lösningar
  •      leverera rätt tillgänglighet, prestanda och säkerhet
  •      vara kostnadseffektiv
  •      hantera leverantörer (upphandla/förändra/avveckla)
  •      attrahera och hantera kompetent personal (anställa/utveckla/avveckla)

Omvärldsförändringar och interna förändringar driver på kraven på lättrörlighet (agilitet) och ständig förbättring (lean).

Nyckeln till framgång ligger i att fokusera, kommunicera och prioritera rätt. Att prioritera betyder att vissa uppgifter skall ges mer uppmärksamhet, på vilket följer att andra skall ha lägre. Vissa uppgifter kan eller bör man sluta ägna sig åt och vissa kan lägga ut som tjänst. En viktig funktion som t.ex. behörighetsadministration (ID-management) tillhör inte IT-avdelningens kärnverksamhet. Då den består av en uppsättning verksamhetsregler kopplade till IT-lösningarna, är det ofta verksamhets- eller säkerhets-ansvariga som är de viktigaste intressenterna men administrationen ligger hos IT-avdelningen. Lagar och regler skall följas. Det skall vara enkelt att beställa/ändra/avbeställa behörigheter. Det skall gå snabbt att bli produktiv för nyanställda eller nya konsulter/entreprenörer och man skall självklart uppfylla de säkerhetskriterier som gäller.

Att strukturera regelverket för roller och behörigheter och sedan administrera desamma kräver en hel del arbete. Det arbetet skär ofta över flera ansvarsområden, dvs organisationsenheter och förvaltningsobjekt. IT-avdelningen är förvisso en naturlig samlingspunkt för verksamheten, samtidigt som det inte är en tjänst som IT mäter sin produktivitet eller skicklighet på. Det skall bara fungera. Det är m.a.o. en tjänst som passar bra att lägga ut till specialister på området för att därmed själv kunna fokusera på kärnverksamheten! – Och samtidigt möjliggöra förenkling, effektivisering och ökad säkerhet!

Vill du lära dig mer om hur man bedriver effektiv behörighetsadministration är du välkommen till vårt frukost seminarium den 21 oktober. Bokar dig gör du här.