Frågan om vem som ansvarar för en IT-lösning har i mina ögon aktualiserats ordenligt i och med VW’s stora utmaningar som vi alla tagit del av i veckan som gick. Är det IT eller är det verksamheten och vem borde det egentligen vara?

Jag träffar fortfarande många som anser att det är IT-avdelningen och IT-chefen som ansvarar för IT-lösningarna i ett företag. IT-avdelningen och CIO:n har förvisso fått en allt tyngre roll med mer ansvar i takt med att IT blivit en kritisk del av i stort sett alla verksamheter idag.

Men det innebär fortfarande inte att det är IT-avdelningen som ansvarar för IT-lösningarna. Låt mig förklara vad jag menar. Det är enligt mig lika fel att sätta IT-avdelningen som ansvarig för IT-lösningarna som att det är utse HR-avdelningen som personalansvarig i en organisation. Det är den som beställer, dvs verksamheten, som måste ta ansvar för uppgift, nyttjande och uppföljning/förändring. Till sin hjälp har verksamheten naturligtvis IT-avdelningen eller HR-avdelningen.

Det är dags att montera ner den traditionella bilden av IT-avdelningen som ”leverantör” av IT-lösningar till ”beställaren” verksamheten och istället samarbeta ännu tätare för att nå de gemensamma målen, dvs att maximera de positiva effekterna i verksamheten på ett så kostnadseffektivt och kvalitativt sätt som möjligt. I slutändan är vi till för att kunderna som skall få en bra produkt till rätt kostnad.

Är det någon som fortfarande tycker att det är IT som är ansvarig för IT-lösningarna? Ring då någon på VW och fråga om programvaran för test av utsläpp är ett ansvar för IT eller för affärsverksamheten…