Du som är IT- eller verksamhetsansvarig har säkert någon gång upplevt att kravställning på IT-system kan vara en utmaning. Från verksamhetens sida är utmaningen ofta att förklara verksamhetens behov och krav som ett arbetssätt med därtill hörande IT-funktioner. Dessa skall dessutom spegla de roller och ansvar som satts upp organisatoriskt.

Från IT:s sida är utmaningen att förstå vad kravställarna egentligen vill uppnå och vilka steg i arbetsprocesserna som är tidskritiska, vilka steg som bör automatiseras och vilka steg som kan vara manuella. Dessutom skall rätt teknik/plattform väljas för att vara flexibel och skalbar över tiden samtidigt som kostnaderna skall hållas nere.

Systemstrategerna består av projektledare, förvaltningsledare och testledare. Vi hamnar ofta (alltid!) i situationer då ovanstående frågeställningar hanteras. Vår erfarenhet är att kravhantering är otroligt kritiskt för IT-systemens framgång och ofta en djungel där verksamhet och IT måste mötas effektivt. För att underlätta har vi beslutat att införa ett koncept vi kallar för ”Rundabordssamtal om kravhantering”.

Genom att bjuda in IT-ansvariga och verksamhetsansvariga till rundabordssamtal vill vi bidra till ökad kunskap om hur vi blir bättre på att hantera krav och kvalitetssäkring.

Är du intresserad av att få tillgång till andras kloka tankar om kravhantering och kanske även dela med dig av dina egna erfarenheter? Anmäl dig då till ett av våra rundabordssamtal? Anmäl ditt intresse genom att klicka här.