Det kostar bara en massa pengar med uppgradering, inget affärsdrivande!
Krångligt och nya användargränssnitt, därför har vi låtit det dra ut på tiden med uppgradering. Men jag vet att det måste göras.
Det ska bara fungera. Jag ska inte behöva tänka på att vi gjort en uppgradering.

Vi har hört många argument för varför företag väljer att skjuta på uppgraderingsaktiviteter. Och vår vision och vårt mantra är att det ska vara lätt för dig som kund att genomföra en uppgradering.

Ett uppgraderingsarbete kan inte genomföras isolerat utan berör alltid många andra områden. Det handlar både om människor och teknik. Viktiga affärsapplikationer behöver kompatibilitetstestas och i vissa fall uppgraderas, den bakomliggande infrastrukturen behöver anpassas för att kunna hantera den nya klienten, delar av klienthårdvaran behöver troligen uppgraderas och licensfrågor med mera måste hanteras.

Inte minst innebär själva förändringen av operativsystemet, som ju berör samtliga användare, en stor kommunikations- och logistikövning. Detta kräver noggrann planering och förankring för att minimera olika typer av störningar inom organisationen.