ISTQB har bland annat som mål att få test erkänt som en viktig och professionell yrkesroll inom programvaruverksamheten och att tillhandahålla ett standardramverk för en karriärutveckling av testare.

Ett annat mål inom ISTQB är att möjliggöra för professionellt kvalificerade testare att bli erkända hos arbetsgivare, kunder, och kolleger samt att öka testarnas profil. Det här är en viktig del för konsulterna inom Systemstrategerna.

Inom test kan man som konsult arbeta med olika perspektiv på test, allt från teststrategi till att leda test och/eller att utföra testerna själv. Men det finns ytterligare områden kopplade till inriktningen på det som testaren är kunnig inom. En testare är kanske expert på automatiserade tester medan en annan är expert på sambandstester eller acceptanstester. Det viktiga är att känna till vilken testkompetens som behövs, och i vilka faser av till exempel ett projekt.

Vill du läsa mer om ISTQB kan du klicka här.