Bland alla populära IT-förkortningar är ISTQB en av dem. Vi hjälper er här att reda ut begreppen och varför det är bra för dig som köpare av bland annat test tjänster.

ISTQB står för International Software Testing Qualifications Board och är en organisation som arbetar aktivt med att tillhandahålla certifieringar och ordlistor inom test för att säkerställa en hög nivån på testkompetens internationellt. Det fungerar som en kvalitetsstämpel för test.

ISTQB är en kvalitetsstandard som följer en gemensam standard för test som process, har en gemensam vokabulär och därmed skapar en branschstandard för testarbetet.

Syftet med ISTQB är att erbjuda ett internationellt gemensamt program för certifiering av testare inom programvara och system. Det här innebär att den som köper konsulttjänster inom test kan förlita sig på att konsulten har en viss kunskapsnivå inom test och kan leverera enligt den standard och norm som ISTQB beskriver. Genom att konsulten redan har en kunskapsgrund att stå på går det också lättare att ta till sig kundunika testprocesser och metoder och att applicera sin kunskap där det behövs.