Den 25 Maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen, även känd som GDPR, börja gälla. Detta för med sig att i stort sett alla företag och organisationer kommer behöva anpassa sig för att kunna efterleva den nya lagen.

”Kan GDPR hjälpa mig förbättra mina affärsmöjligheter?”

Utöver frågorna ”Hur påverkar detta oss?” och ”Vad behöver jag göra?” så bör du framför allt ställa dig frågan: ”Kan GDPR hjälpa mig förbättra mina affärsmöjligheter?”

Detta är en väldigt central fråga att försöka svara på. Om det enda som händer i din verksamhet, 25 Maj 2018, är att när GDPR-kraven läggs på era befintliga processer så kommer din vinstmarginal att sjunka. Antingen på grund av att de tar längre tid eller för att det krävs mer resurser för att nå samma mål.

Generellt sett finns det två huvudspår för att råda bot på detta:

Minska användande av personuppgifter

Du kan förenkla och strömlinjeforma affärsprocesserna. Detta gör att du kan kostnadsreducera men också samtidigt hjälpa dig att mer precist matchar erbjudanden mot kundens behov.

Ett exempel är hur Bahnof väljer att hantera användarinformation. De logga så lite som möjligt och aktivt raderar så mycket de kan. Detta innebär att kan göra kostnadsbesparingar då de inte behöver hantera lagring samt säkerhet kring denna information. Men den stora vinsten är att det tydligt kan positionera och profilera sig som den internetleverantör som skyddar din integritet.

Öka konsumentvärdet av personuppgifter

Maximera värdet eller till och med förädla värdet på de personuppgifter du samlar in. Detta ger er bättre kontroll över värdeskapandet av era processer. Att tydliggöra effektiviseringsmöjligheter på detta sätt kan även ge upphov till helt nya affärsmöjligheter.

Som exempel skulle vi kunna se att ditt försäkringsbolag får information om din körstil direkt från sensorerna i din bil. Med en tydligare bild kan de göra en effektivare riskberäkning och därmed erbjuda dig ett lägre pris på din försäkring. Man skulle även kunna tänka sig att de kan hjälpa dig att ytterligare sänka din försäkringskostnad genom att informera dig om riskfyllt beteende.

Samma information skulle även kunna användas för att förbättra din körstil och minska behovet av service och reparationer. Och i de fall det behövs så kan de prognostisera ditt servicebehov och t.ex. boka tid åt dig för byte av bromsskivor innan det blir ett problem.

Ta tillfället i akt!

En viktig sak att komma ihåg i allt detta är att oavsett vilka anpassningar ni kan komma att behöva göra, så kommer du att behöva gå igenom och analysera hela er verksamhet. Resultatet av denna genomlysning behöver inte bara utgöra grunden för ert GDPR arbete. Ni kommer också, om ni hanterar det rätt, att kunna använda underlaget i ert kommande förändring- och affärsutvecklingsarbete.

  • Tänk på att ni med hjälp av analysen kan svara på följande frågor:
  • Vilket värde skapar vi?
  • På vilket sätt skapar vi värde?
  • Kan vi skapa värde på annat sätt?
  • Hur maximerar vi värdet på relevanta personuppgifter?
  • Kan vi skapa något nytt?

Utnyttja detta tillfälle då ni, till följd av lagkrav, måste genomföra en verksamhetsanalys till att få en tydligare bild över hur och för vem ni skapar värde. Och använd informationen när ni bygger era framtida strategier.

Detta kan liknas valet att stå inför att försöka bli världens bästa skivbutik eller att försöka bli det nya Spotify. Vad väljer du?

Behöver ni hjälp med att komma i mål med GDPR-förberedelserna?

Cloudonline, f.d. Systemstrategerna, har nu tagit fram en skräddarsydd kurs, GDPR-akuten. Under en 4 timmars workshop varvas teori och praktik och tillsammans går vi igenom betydelsen av GDPR för just ert företag. Vi förklarar även hur ni kommer att påverkas av de nya kraven samt vilka verktyg ni kan använda för att genomföra arbetet på ett effektivt sätt. Målet med denna intensivkurs är att ni snabbt ska kunna anpassa er verksamhet till de nya kraven.

Läs mer och boka er här!