Det har aldrig varit mer relevant att lägga ut olika tjänster på leverantörer. I tider då begrepp som ”skugg-IT” och ”Bring-Your-Own-Device” gör livet till en utmaning för IT-avdelningen är det dags att börja sortera vad som skall vara IT-avdelningens kärnverksamhet och därmed kräver spetskompetens och vad som inte behöver vara det.

Behörighetsadministration är egentligen en säkerhetsfunktion för att säkerställa att rätt användare har tillgång till rätt information för att utföra ett arbete inom sitt ansvarsområde. Följer man SOX är det dessutom viktigt att kunna stämpla och spåra vem som gjort vilken transaktion på ett enkelt och tillförlitligt sätt.

Under flera decennier har många företag byggt upp en flora av applikationer på många olika tekniska plattformar. Samtidigt har organisation (dvs roller och ansvar), arbetsprocesser och regelverk förändrats. Behörighetsadministration är inte kärnverksamhet, men ack så viktigt.

Då nya medarbetare eller konsulter/underleverantörer/etc börjar sin anställning behöver dom snabbt tillgång till ett eller ofta flera system för att bli produktiva. Då medarbetare slutar eller byter jobb skall processen reveteras, dvs då skall behörigheterna begränsas eller avslutas. Denna hantering av behörigheter skall ske enkelt, snabbt och säkert. Det är misstag i det här arbetet som ofta leder till de allvarligaste säkerhetsproblemen.

Vi på Systemstrategerna har många konsulter med lång erfarenhet av behörighetsadministration i större organisationer. Vi tyckte att det var dags att samla vår kunskap inom detta område och hjälpa fler organisationer att göra det enklare, snabbare och säkrare att behörighetsadministrera. Vi vill därför dela med oss av vår kunskap hur du kan göra stora vinster genom att sänka kostnaderna samtidigt som effektiviteten och säkerheten ökas. Kom och ät en frukost med oss så berättar vi mer!

Anmäl dig här!