Test / Kvalitetssäkring

Systemstrategerna tillhandahåller hög kompetens inom kvalitetssäkring, både som rådgivande konsulter eller via fördefinierade tjänster. Kvalitetssäkring är ett stort och i många fall komplext område. Vi kan hjälpa dig med allt från kartläggning och förstudie inom kvalitetssäkring till att genomföra förbättringsprojekt inom de områden som skapar mest värde hos er. Kvalitetssäkring är ett av våra kärnområden och för att säkerställa kvaliteten på våra konsulter har vi valt att REQB- och ISTQB-certifiera våra konsulter på foundation nivå.

Vi jobbar med ett koncept vi kallar för Värdebaserad kvalitetssäkring. Vill du veta mer kan du studera vårt White Paper ”Värdebaserad kvalitetssäkring” som du hitta här.

Då levererar detta till våra kunder jobbar vi normalt med följande tjänster.

Tjänster

Värde-workshop

För att sätta rätt ambitionsnivå på kvalitetssäkringsåtgärderna inleder vi med endags workshop där vi tillsammans med er fastställer värde och risk för objektet (process, enhet, IT-system) som skall kvalitetssäkras. Även kvalitetsbristkostnader analyseras. Denna endagsworkshop är en del i nästa steg, Målbilds- och optimerings-analys.

Målbild- och Optimeringsanalys

Kvalitetssäkring är ett stort område som startar redan i kravställningen. För att skapa maximalt värde av kvalitetssäkringsåtgärderna är det viktigt att sätta in dom där de gör mest nytta. Helst också så tidigt som möjligt för att öka effektivitet (time-to-market) och minska kvalitetsbristkostnaderna (som ökar exponentiellt ju senare de identifieras och åtgärdas). Resultat efter genomförd Målbilds- och optimeringsanalys är beslutsunderlag för genomförande av värdeskapande åtgärder eller förbättringsprojekt. I beslutsunderlaget ingår verksamhetsanalys och business case samt riskanalys.!

Genomförande

Beroende på resultat från Målbildsanalys genomförs förbättringsåtgärder eller projekt. Beroende på er organisation och förändringens omfattning kan vi hjälpa er i olika roller, t.ex. projektledning, strategisk rådgivare, experter inom resp. område etc.

Kompetenser

Kvalitet

Strategens bakgrund bygger på praktisk erfarenhet och djup kunskap i olika metoder. En kvalitetstrateg hjälper till med strategisk utveckling och som senior rådgivare inom testområdet.

Förändringsledare

Projektledare med gedigen IT-bakgrund och kompetens att planera, koordinera och leda förändringsarbetet. Förändringsledaren har också ansvar för att säkerställa att nyttoeffekterna av förändringen kan realiseras.

Testare

Specialist inom test med en gedigen IT-bakgrund. Hjälper dig som kund att testa igenom applikationer och system. Det kan handla om enhetstest, regressionstest, systemtest, integrationstest och acceptanstest.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om värdebaserad kvalitetssäkring, systemutveckling eller behörighetsadministration?

Kontakta oss gärna!