Kvalitetssäkring av IT-system består av ett flertal komponenter och ska genomsyra ett projekt från start till slut. Det handlar bland annat om att ha rätt metod på plats, rätt bemanning och beslutsforum, att projektet är finansierat och att det finns en mening och ett mål med att driva projektet.

Att säkerställa de olika delarna kan i vissa lägen tas om hand av någon med rollen kvalitetsansvarig och i andra fall får varje del sköta sig själv. Ett stort område inom kvalitetssäkringen är tester. För att lyckas med testerna krävs att ha en bra struktur, att överväga nyttan av funktionen, komplexitet, svårighet och tidsåtgång för testerna.

Om du vill läsa mer om test som ett moment i den övergripande kvalitetssäkringen så kan du ladda ner vårt white paper ”7 steg för att lyckas med din kvalitetssäkring”. Klicka här.