Systemstrategerna har härmed glädjen att offenligöra ett nytt samarbete med den internationella aktören Gateway Technology Labs (GTL).

Systemstrategerna har en stark tradition inom projektledning och förvaltning av IT-lösningar. GTL har i sin tur en gedigen erfarenhet av system- och produktutveckling inom en mängd områden och har utvecklat högintressanta lösningar inom bl.a. Automotive, Healthcare, Print media and publishing, BFSI, Entertainment & Gaming, Retail, Transportation & Logistics, Goverment & Public sector. GTL har även utvecklat en hel del lösningar inom Telecom-, försäkrings- och bank-sektorn.

Vi tycker att det är en perfekt matchning. Vi kommer att bli betydlig starkare på alla områden vilket innebär att vi tillsammans kan erbjuda intressantare lösningar för våra kunder. Primärt kommer vi att erbjuda våra svenska kunder lösningar som GTL utvecklat internationellt inom resp. branch.

Håll ögon och öron öppna – vi återkommer med mer information om olika erbjudanden i detta forum. 

Mer information om GTL hittar du här.