Under perioden maj – september 2011 genomförde Systemstrategerna en förvaltningsgenomlysning åt Skanova. Med många IT-system och en slimmad organisation såg Skanovas IT-avdelning ett behov av att hitta ett mer enhetligt arbetssätt. Trettiofyra IT-system grupperades inom två funktionsområden och en livscykel-modell, gemensam för samtliga IT-system, togs fram. Skanova räknar med att projektet har en återbetalningstid på mindre än ett år.

Läs mer om projektet.