Project Description

Bli trädgårdsmästare i din kravträdgård

Två av de största faktorerna till att IT-projekt misslyckas är ofullständiga kravspecifikationer och förändringar i kraven. Undersökningar görs då och då för att kartlägga varför IT-projekt misslyckas och resultatet visar genomgående att en hög andel av de misslyckade projekten beror på dålig kravhantering.

I det här dokumentet kan du läsa om vikten att koppla krav till strategimål, att ha gemensamma och förankrade arbetssätt och hur prioritering kan ske.

Det handlar om att skapa en gynnsam miljö för dina krav. Så rätt krav i rätt mylla, gödsla och vattna och skörda när kraven är mogna.

Du laddar ner vårt White Paper genom att fylla i formuläret nedan.