Project Description

Inspelat webinar: Digital outlook för fordonsbranschen

Den 2 februari 2017 genomförde vi ett webinar på temat ”Digital outlook för fordonsbranschen”. Du kan här titta på den inspelade versionen.

Fordonsbranschen präglas idag av snabba förändringar. Du som beslutsfattare undrar säkert över frågor såsom hur man skapar tillväxt i denna alltmer digitaliserade verklighet, och vilka möjligheter den nya tekniken skapar.

Du kommer få svar på följande:

    • Hur man kan utveckla, implementera och förvalta den nya tidens lösningar och tekniker på ett effektivt sätt
    • Hur andra organisationer inom fordonsbranschen har lyckats med sin digitalisering
    • Konkreta exempel på lösningar som implementerats inom fordonsbranschen, sett ur ett internationellt perspektiv