Project Description

Film: Samarbetet mellan Systemstrategerna och Gateway

Vi erbjuder tillsammans med GTL (Gateway TechnoLabs) högkvalitativa lösningar inom systemutveckling och förvaltning. För att uppnå bästa effektivitet och kvalitet arbetar vi med projektledning, kravhantering, förändringsledning och funktionell förvaltning så nära beställare/mottagare som möjligt, dvs lokalt. Tillsammans med GTL har vi tillgång till en samlade pool av erfarenheter som innehåller flera tusen genomförda projekt med nöjda kunder i Sverige, norden och globalt.

Se filmen om vårt samarbete!