Project Description

Film: Värdebaserad kvalitetssäkring

Lyssna till Systemstrategernas VD, Lars Simonsson, som berättar om sin syn på värdebaserad kvalitetssäkring och varför det är enkelt att dra paralleller mellan detta och fotbollslaget FC Barcelona.