Project Description

Införa test i verksamheten

Vanligtvis görs stora investeringar i form av pengar och resurser för att utveckla produkter och tjänster och för att lyckas med satsningarna är det är det vitalt att företaget också tillhandahåller en process och metodik för test. Om man inte testar sina produkter och tjänster innan lansering är risken stor för buggar i produktion och att kunden hittar felen men följdverkningar som kan påverka både rykte och marknadsposition. Så hur inför man en testprocess och testmetodik om man inte redan har en sådan verksamhet? I detta white paper går vi igenom hur man kan implementera test på ett framgångsrikt sätt. Beställ det genom att fylla i formuläret nedan så får du ett mail med en länka för nedladdning av filen.