Project Description

Inspelat webinar: Hur tar den moderna IT beslutsfattaren tillvara på möjligheten att vara både stabil och agil?

Den 8 september 2016 genomförde vi ett webinar på temat ”Hur tar den moderna IT beslutsfattaren tillvara på möjligheten att vara både stabil och agil?”. Du kan här titta på den inspelade versionen.

IT förväntas driva utvecklingen snabbt framåt och samtidigt fortsätta att leverera en kostnadseffektiv och stabil applikationsportfölj för nuvarande verksamhet att stå på. Vi arrangerade detta webinar med ett tydligt fokus på att stötta dig som har ansvar för IT-beslut och hur du kan maximera effekterna av nuvarande och framtida IT-lösningar.

Vi gick igenom:

  • Förväntningar, utmaningar och möjligheter för den moderna IT-beslutsfattaren
  • Digitaliseringen, Disruptive innovations, Bimodal IT och hur man kan vara stabil och agil på samma gång
  • Outside-in approach – Strategi och arkitektur 
  • Ledarskap – Den moderna IT-beslutsfattarens nya roll

Vårt fokus ligger på att ge dig råd om hur du kommer vidare och drar nytta av utvecklingen i din verksamhet baserat på vår erfarenhet.