Project Description

Kravställ på ett metodiskt sätt

Hur många gånger hör man inte om projekt som inte når sina mål på grund av att det inte fanns tillräckligt tydliga krav, att det saknades krav eller att kraven missförstods?

Andra saker som lätt ställer till problem är:

  • Kunden pratar ett språk, utvecklarna ett annat
  • Utvecklarna börjar koda innan det finns en överenskommelse om vad som ska göras
  • Den beställande kunden ses som den enda intressenten
  • Det man kommer fram till dokumenteras inte eller dokumenteras tvetydigt och bristfälligt vilket gör att bilden av överenskommelsen bleknar med tiden
  • Kompetensen om hur man tar fram och specificerar krav saknas i projektet och hos kunden
  • Man vill ha ut något fungerande så snabbt som möjligt vilket gör att kvaliteten får stå tillbaka

Alla de här problempunkterna kan reduceras med hjälp av att bättre kravhantering. I detta White Paper berättar vi hur du kan förbättra din kravhantering med hjälp av ett antal riktlinjer. Du laddar ner vårt White Paper genom att fylla i formuläret nedan.