Project Description

Kundcase – Uppgradering från Windows XP till Windows 7

Klokt att byta från Windows XP till Windows 7

Supporten för Windows XP dras gradvis ned och kommer enligt Microsofts egen information att upphöra helt den 8 april 2014. Även om Windows XP kommer finnas kvar i ytterligare två år så är det ett föråldrat operativsystem och många företag väljer därför att byta till Windows 7 redan nu. Systemstrategerna leder två stora migreringsprojekt där såväl hårdvara som applikationer och operativsystem byts ut.

Projekt 1 – Offentlig sektor: Byte av 3 500 kundarbetsplatser fördelade på 350 kontor i Sverige

Projektet startades i mitten av 2010 med en förstudie och ett pilotprojekt. I augusti 2011 påbörjades migreringen med målet att stegvis byta ut hela IT-miljön. – Kunden upplevde att det blev allt svårare att leverera ersättningsdatorer, övervakning och löpande underhåll i den gamla IT-miljön. Det var dyrt och ineffektivt, vilket ledde till att man beslutade att uppgradera och samtidigt se över hela infrastrukturen, berättar huvudprojektledaren Lars Simonsson.

Ett lyckat projekt kräver en väl genomförd förstudie

Förstudien är oerhört viktig för att lyckas med projektet och säkerställa att den gamla och nya miljön fungerar parallellt under migreringstiden. Under förstudien gås hela IT-miljön igenom, alla komponenter listas och man bestämmer hur migreringen ska göras. En annan viktig del av förstudien är att gå igenom nya funktioner och dess möjligheter. Windows 7 är t.ex. mycket stabilare, lättare att underhålla och har en högre säkerhetsnivå än Windows XP. – Under projektets gång blir många positivt överraskade när de inser hur mycket bra funktionalitet den nya plattformen har, fortsätter Lars Simonsson. Därför är det viktigt att nya funktioner gås igenom och att man tar aktiva beslut om och i så fall på vilket sätt man vill implemetera dem.

Positivt gensvar

Migreringen pågår fortfarande, så ännu är det för tidigt att uttala sig om alla effekter den kommer att ge. Trots detta kan man redan nu se positiva effekter för användarna. – På en del kontor har man en blandad miljö med nya och gamla arbetsplatser sida vid sida. Det är väldigt tydligt att de som besöker kontoren i första hand väljer arbetsplatser som har Windows 7. Det känns bra inför framtiden, avslutar Lars Simonsson med ett leende.

Projekt 2 – Telekom: Byte av 20 000 arbetsplatser i 17 länder

Projektet startades i april 2010 och beräknas vara klart under hösten 2012. Under det första året genomfördes en förstudie där alla förutsättningar gicks igenom och projektplaner togs fram. Därefter inleddes migreringen, som beräknas ta 1 ½ år. – Företag i telekombranschen har generellt sett höga krav på den egna IT-miljön. I början av 2010 konstaterade kunden att deras arbetsplatsplattform hade blivit föråldrad och inte uppfyllde verksamhetens behov. Såväl administration som förvaltning och löpande underhåll var för dyrt, berättar Ergin Özdemir, programledare för migreringsprojektet.

Bra planering – en nyckelfaktor för att lyckas

Att byta ut 20 000 arbetsplatser är en stor utmaning. – En så omfattande migrering tar lång tid, fortsätter Ergin Özdemir. Det är viktigt att både nya och gamla arbetsplatser och alla affärsapplikationer fungerar under migreringen. Lika viktigt är det att ha en tydlig plan för hur och när de gamla arbetsplatserna ska fasas ut. För att lyckas krävs det att man planerar i god tid och har bra koll på sin miljö.

Windows 7 ger en stabilare och säkrare miljö

Inom projektet byts Windows XP ut mot Windows 7. Att byta till ett modernare operativsystem ger en hel del ny funktionalitet. En viktig del av projektet har varit att gå igenom de nya funktionera och ta ställning till vilka av dessa man ska implementera. – Projektet är inte helt klart än, men vi kan redan se positiva effekter. En klar vinst är att Windows 7 är stabilare, säkrare och lättare att underhålla än Windows XP, avslutar Ergin Özdemir.