Project Description

Test – en nyckel till framgång med systemet

Vad innebär det med ett lyckat testarbete och vilka konsekvenser kan ett misslyckat testarbete leda till? Att lyckas med testgenomförandet innebär ett stabilt system som fungerar för användarna och håller en hög tillgänglighet och är säkerhetsmässigt korrekt.

Ett misslyckat testarbete kan leda till ett system som inte går att använda, det läcker säkerhetsmässigt eller har långa svarstider vilket i sin tur påverkar affärsverksamheten i negativ riktning. Det kan vara lätt att tro att ett system inte får innehålla några fel alls.

Det felfria systemet har ännu inte programmerats och om det ska uppnås tror jag aldrig att systemet kommer ut i produktion. Däremot är det viktigt att bestämma sig för vilka kvalitetskrav respektive system har och hur det är kopplat till andra omkringliggande system. Utifrån detta kan man sätta nivån på omfattningen av testarbetet. Genom att fylla i formuläret nedan kan du ladda ner vårt White Paper som beskriver detta.