Project Description

Utbildningsvideo om grunderna i kravhantering

[/fusion_text]
Vi har spelat in utbildningen på video och gör den nu tillgänglig via vår kunskapsbank för att på det viset leverera grundläggande kunskap om kravhantering.

Eleonore Hammare, VD Systemstrategerna Förvaltning är föredragshållare i denna video. Hon pratar om vikten av att säkerställa kraven från ett strategiskt perspektiv till den mer detaljerade tekniska nivån. Under föredraget lyfts några exempel från verkligheten fram och Eleonore reflekterar över hur man är den bästa trädgårdsmästaren i sin egen kravträdgård.

Eleonores tema utgår från frågeställningen i vilken miljö odlar du dina system och kraven på dem? Är det fullt av miljögifter, antibiotika och drivhus eller är de frigående, gräsätande och har namn?

”Jag har tagit utgångspunkten från begreppet ”KRAV” som är kopplat till miljömedvetenhet och som följer ett ramverk av punkter som strikt ska följas för att få kallas kravmärkt.” Berättar Eleonore. ”Kravställandet på IT-system utgår från olika synsätt och ofta bygger hanteringen på personliga åsikter, individers vilja och engagemang för hur resultatet av kravhantering ska bli. Hur skulle det se ut om vi hade ett liknande ramverk som finns för ”KRAV” med klara punkter, arbetssätt och beslutsformer för att hantera och iterera kraven regelbundet?”

Om du vill se denna 40 minuter långa utbildningsfilm eller tipsa någon annan om den fyll i formuläret nedan så skickar vi länk och lösenord.