Project Description

Värdebaserad kvalitetssäkring

Värdebaserad kvalitetssäkring är ett koncept som kan lösa upp knuten för många som ansvarar för att utveckla, införa och underhålla IT-system. Kvalitetssäkring har alltid varit viktigt. Problem med kvalitetssäkring kan dyka upp i många former, t.ex. som funktionella eller tekniska brister i IT-system, funktioner som inte är relevanta eller användbara, för långa ledtider för test vid releaser, kostnadsdrivande, komplexa processer och strukturer, föråldrade tekniska lösningar etc.

Ladda ner vårt white paper i ämnet: