Project Description

Vilken diet ska du följa för att lyckas med kravhanteringen?

För kravhantering finns ingen 5:2-diet eller LCHF, du behöver tänka själv för att veta vilken metod som passar just din organisation för att lyckas. Sammanfattningsvis handlar det om att rätt personer ska ha ansvar för kraven, att ha en organisation och ett arbetssätt som fungerar och att sedan hålla sig till det eller justera allteftersom.

Och hur skaffar man sig den kunskapen? Och framförallt, var ligger ansvaret för kravhanteringen?

Mer om det kan du läsa i det här white papret och också om vikten av att ägarskapet för kraven ligger på rätt ställe i organisationen och hur ägarskapet kan förflyttas under ett projekts gång.

Du laddar ner vårt White Paper genom att fylla i formuläret nedan.