Project Description

Webinar: Digitaliseringsanalys för fordonsbranschen

Vi presenterar hur en digitaliseringsanlys görs samt de resultat det leder till som sedan ska nyttjas för att driva din strategi för digitalisering.

Ni som är med på webinaret erbjuds en gratis Digitaliseringsanalys av er verksamhet. Analysen beskriver den potential ni har i att driva olika initiativ för digitalisering och hur ni idag kan jämföra er själva med andra bolag i er bransch.

Fordonsbranschen är en av de branscher där digitaliseringen måste ta fart. Möjligheterna stora men helt nya hot lurar i busken om man inte driver en effektiv strategi aktivt i att nyttja digitaliseringen möjligheter. Enligt nyligen gjorda undersökningar saknar majoritet av av alla svenska företag en tydligt strategi för sin digitalisering.

Systemstrategerna har tagit fram en metod för hur digitaliseringsanalys kan göras snabbt och till låg kostnad så att det går att ta beslut om en strategi samt driva digitaliseringsinitiativ i rätt ordning . I rätt ordning innebär så klart att jobba med de områden där det finns störst gap och mest att vinna beroende på den övergripande strategi som verksamheten har.

Boka dig via formuläret!

Datum: 1 juni, kl 08.00

Du kommer få svar på följande:

    • Fordonsbranschen drivkrafter mot digitalisering
    • Hur bör en modern digitaliseringsstrategi vara utformad?
    • Hur genomförs en digitaliseringsanalys?
    • Exempel på genomförda analyser inom den svenska fordonsbranschen
    • Hur kan jag få en digitaliseringsanalys på min verksamhet kostnadsfritt?