Project Description

Inspelat webinar: GDPR – Hot eller möjlighet?

Är du redo för GDPR, den nya dataintegritetslagen som börjar gälla från och med 25 maj 2018?

GDPR berör samtliga företag och kräver en omfattande genomgång av organisationers interna system och processer. Att inte följa de nya bestämmelserna riskerar att ge stora ekonomiska konsekvenser och det är därför av stor vikt att man som företag är förberedd och påläst vad gäller de förändringar som lagändringen innebär.

För att hjälpa dig att bli startklar inför GDPR anordnade vi på Systemstrategerna den 14 juni ett webinar där vi gick igenom vad den nya förordningen innebär och hur man som företag kan lägga upp sin strategi för att vara redo när GDPR träder i kraft.


Genom att titta på detta inspelade webinar kommer du få svar på följande:

    • Vem/vilka påverkas av GDPR, och på vilket sätt?
    • Vad behöver göras?
    • I vilken ände ska man börja?