Projektledning eller Förändringsledning är centralt, affärskritiskt och har blivit allt viktigare med åren. Vad som definierar en bra projektledare varierar från tid till annan, mellan olika typer av projekt, organisationer och beställare. En sak är dock säker – kraven på projektledaren har ökat!

Vad definierar då en bra projektledare? Det är många pusselbitar som skall ligga på rätt plats för skapa rätt resultat inom givna projektramar. Vi har valt att sortera viktiga framgångsfaktorer under fyra rubriker:

  1. Resultatet
  2. Ledarskapet
  3. Tekniken
  4. Metoderna

Tillsammans kan de skapa en vacker harmoni. Saknas någon bit fungerar projektet inte bra. Vi kommer att dela med oss av vår långa erfarenhet av projektledning här på hemsidan i form av bloggar och white papers. Till våra kunder delar vi dagligen med oss av våra erfarenheter.

Just nu erbjuder ett seminarium om myndighetssamverkan i projekt och förvaltning, mer om det hittar du här.
Lars Simonsson, VD