Projektledning

Systemstrategernas projektledare har kompetens inom IT, processer, kommunikation och organisation. Vår utgångspunkt i alla uppdrag är att uppfylla kundens behov och förväntningar på den effekt som skall uppnås. Att leverera förväntat projektresultat med rätt kvalitet inom tids- och budgetramarna är en skön konst. Förutsättningarna sätts tidigt när önskat resultat och krav formuleras. Vi är gärna med så tidigt som möjligt för att säkra ett så bra resultat som möjligt. Det är vår övertygelse att tydlig och god kommunikation är en förutsättning för ett bra resultat.

Projektledare

Systemstrategerna tillhandahåller projektledare som behärskar planering och genomförande av samtliga ingående moment i ett projekt som förstudie, design, konstruktion, integration, konfiguration, test och införande, dvs från ”ax till limpa”. Vi ser stora fördelar med att delta så tidigt som möjligt vid initiering av projekt för att säkerställa att fokus ligger på effektmålen.

Förändringsledare

Om projektet innehåller stora inslag av förändrat beteende/arbetssätt/organisation är ”Förändringsledare” en mer korrekt benämning på projektledaren. I våra ögon är det samma jobb som skall utföras, bara det att kraven på att planera och genomföra verksamhetsförändringar är större.

Programledare

Om syfte och effektmål innebär många förändringar över längre tid kan det vara svårt att överblicka exakt alla konsekvenser. Det kan då vara en god idé att sätta upp ett program som löpande initierar och följer upp projekt som leder mot det övergripande syftet och målet. Programledare, tillsammans med programledningen, ansvarar för att starta, resurstilldela och följa upp alla projekt. Programledare har ett nära samarbete med verksamhetsledningen.
Systemstrategerna kan tillhandahålla programledare eller rådgivare till programledning som behärskar planering och styrning av flertalet projekt med fokus på kort- och långsiktiga mål.

Projekt-review

Om ett projekt inte levererar förväntat resultat eller risker dra över tids- eller budgetramarna kan Systemstrategerna genomföra oberoende projekt-review för att bistå med rådgivning och handlingsplan för att nå förväntade mål. Vi kan också bistå med en oberoende “second opinion” eller verifiera att ett projekt går enligt plan om så önskas.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om värdebaserad kvalitetssäkring, systemutveckling eller behörighetsadministration?

Kontakta oss gärna!